Deze regels moet elke werkgever volgen

Een Belgische werkgever moet van veel soorten wetten, regels en bepalingen op de hoogte zijn.

  • Wetten die van toepassing zijn op het hele Belgische grondgebied.
  • Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben maatregelen beslist, die uitsluitend van toepassing zijn in hun regio.
  • De diverse sectoren sluiten CAO’s af die 2 jaar of langer van toepassing zijn op alle bedrijven die onder dit paritair comité vallen.

Alle relevante wetgeving hebben wij voor jou verzameld in de module Wetteksten. Het bijzondere aan deze module is dat wij de wetten voor jou gecoördineerd hebben. Dit bespaart jou veel opzoekwerk. Je kan immers een tekst lezen, die bestaat uit wetsartikels die op dit moment nog geldig zijn.

De rechten en plichten van werkgevers en werknemers op het Belgische niveau en voor de regio’s staan helder uitgelegd in de combimodule Sociale Gids + Actuele bedragen.

  • De diverse soorten arbeidsovereenkomsten
  • Schorsingen zoals ziekte, tijdskrediet, zwangerschap, tijdelijke werkloosheid, …
  • Verplichtingen van de werkgever
  • Arbeidsreglementering (nieuwe arbeidsregelingen, welzijn, collectief ontslag, …)
  • Sociale zekerheid werknemers (arbeidsongeval, beroepsziekte, pensioen, …)
  • Tewerkstellingsmaatregelen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Duitstalige Gemeenschap)

 

Ben je benieuwd wat Trefzeker jou allemaal te bieden heeft?

Vraag vandaag nog je gratis testperiode aan.